Johanna Ralfsson
Johanna Ralfsson, leg. arbetsterapeut på rehabenheten i Staffanstorp, gick Akademins META-kurs i höstas. Hon tyckter att kursen gjorde att det kändes som att hon hade erfarenhet av instrumentet redan när hon mötte de första patienterna – hon kände sig trygg från start.

Johanna om META: ”Jag rekommenderar manualen och kursen i kombination”

Johanna Ralfsson jobbar som arbetsterapeut på rehabenheten i Staffanstorp och träffar främst personer som är 70 plus. Hon gick Akademins META-kurs i november och tycker att instrumentet har gett henne en större medvetenhet om vardagsteknik och hur det påverkar vardagen. Du kan köpa manualen i META separat men Johanna rekommenderar att du även går kursen.

Just nu jobbar Johanna i ett projekt, Klara själv, tillsammans med biståndshandläggare, där hon som arbetsterapeut  vid ansökan om hemtjänst  som första person åker ut för att göra en bedömning av stödbehovet. Personerna som Johanna möter i sitt arbete har både fysiska och kognitiva svårigheter och behöver ofta stöd med till exempel att förflytta sig i hemmet, sköta hygienen, tvätta och laga mat. Hon tycker att META är ett bra tillägg till de övriga bedömningsinstrument hon använder, eftersom vardagsteknik inte tas upp på samma ingående sätt i dem.

– Jag hade en patient för ett tag sedan där jag verkligen hade behövt ha META med mig. Kvinnan hade begynnande Alzheimers och hade en ny app i telefonen som hennes anhöriga gärna ville att hon skulle använda. Med META hade jag mycket snabbare kunnat se att appen var alldeles för svår för henne och vi hade direkt kunnat gå vidare till något annat.

Johanna fortsätter:

– Av alla personer jag träffar är det en ganska liten grupp där vardagstekniken är det största problemet i tillvaron, men eftersom jag möter så många olika människor med varierande behov i mitt arbete, behöver jag ha en stor verktygslåda att plocka ur.

Kursen gjorde att det kändes som att jag hade erfarenhet av instrumentet redan när jag mötte de första patienterna.

Och vardagsteknik kommer att bli ett allt större arbetsfält för arbetsterapeuter, det märks redan tydligt att det är dit vi är på väg, enligt Johanna. De vanliga telefonerna försvinner successivt och mobilerna tar över helt.

– Den generation som blir äldre nu har en viss mobil- och datavana. Det kan skapa stor frustration hos den gruppen när de trots detta plötsligt har svårt att hantera sin micro eller tvättmaskin. Då känns det bra för mig som arbetsterapeut ha META att tillgå.

Det är möjligt att köpa META-manualen separat i webbutiken men Johanna rekommenderar starkt manual och kurs i kombination.

– Jag hade inte klarat mig med bara manualen, även om den är utförlig med bra exempel på intervjufrågor och förslag på hur man kan formulera sig. Det hade känts övermäktigt utan kursen.

En annan stor fördel med att gå kursen, enligt Johanna, är att den ger en gemensam förståelse för hur man ska tillämpa bedömningen och skattningsskalan. Man säkerställer att man tolkat manualen rätt.

– På kursen fick vi prova att använda META utifrån videoinspelade patientfall och diskuterade exempel från verkligheten. Detta gjorde att vi fick en bra överblick över alla de elva färdigheterna som tas upp i manualen. Kursen gjorde att det kändes som att jag hade erfarenhet av instrumentet när jag mötte de första patienterna – jag kände mig trygg redan från start.

Avslutningsvis tycker Johanna att det funkade jättebra att gå kursen på distans och att det var inspirerande att det var just Camilla Walles Malinowsky och Louise Nygård, utvecklare av META, som var kursledare. Det gav en extra boost!

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning.

Bli medlem nu!