Förbundet

Förbundsordförande Ida Kåhlin framför kameran

Vi tycker

Vill du veta hur förbundet ställer sig i olika viktiga frågor som rör arbetsterapeuter, till exempel gällande MAR i kommunerna och om hur vi tillsammans skapar ett hållbart arbetsliv? Ta del av våra remissvar, ställningstaganden och debattartiklar som publicerats i media.

Demokrati och organisation

Förbundets verksamhet består av ett samspel mellan medlemmarna, de förtroendevalda i våra 24 kretsar ute i landet och kansliet i Stockholm.

Kontakt

Här hittar du öppettider och kontaktuppgifter till tjänstemännen på kansliet. Här finns också kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen, studentstyrelsen och övriga förtroendevalda samt pressinformation och beskrivning om hur du hittar till kansliet.

Internationellt

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden och är medlem i COTEC, WFOT och Union to Union.

Olika publikationer ur webbutikens utbud

Webbutik och gratismaterial

Här köper du Akademins instrument, metoder och böcker samt beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

Pride – för rätten att vara sig själv

Sveriges Arbetsterapeuter deltar varje år i Pridearrangemang för att stödja hbtqi-personer och allas rätt att vara den de är och älska vem de vill: på jobbet, under studietiden och i behandlingsrummet! Överallt och hela tiden. Delta i Pride du också!

Gå med du också!

Bli medlem