Vårt uppdrag och vision

Sveriges Arbetsterapeuters uppdrag är att visa värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor och driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv.

Förbundet arbetar för att öka kunskapen om yrket och arbetsterapeuters unika kompetens, och skapar opinion för värdet av arbetsterapi för den enskilde individen, närstående och samhället i stort. 

Vi driver också nolltolerans mot ohälsosamma arbetsförhållanden och strävar efter målet att arbetsterapeuter ska få en tryggare, lönsammare och ännu mer utvecklande vardag på jobbet. Utbildning ska löna sig och det ska finnas goda möjligheter för alla arbetsterapeuter att kompetensutveckla sig och göra karriär.

De flesta yrkesverksamma arbetsterapeuter i Sverige är medlemmar hos oss och var tionde medlem har ett förtroendeuppdrag i förbundet. Den höga representativiteten och den lokala närvaron är vår styrka. Vi tror att om alla arbetsterapeuter förenas i ett förbund och att vi med gemensam kraft för fram våra budskap, så kan vi påvisa arbetsterapeuters kompetens, förbättra löneutvecklingen och skapa ett hållbart arbetsliv med kontinuerlig kompetensutveckling.

Vår vision

För att kunna fullfölja vårt uppdrag jobbar vi utifrån en vision, som ligger till grund för förbundets strategiska och opinionsbildande arbete.

Vi vill att:

  • Kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle. Omvärlden ser att arbetsterapeuter, oavsett var de utför sitt arbete, får människors vardag att fungera.
  • Arbetsterapeuter har ett hållbart arbetsliv med god kompetens- och löneutveckling.
  • Sveriges Arbetsterapeuter drivs av engagerade medlemmar och är en naturlig hemvist för alla med arbetsterapeutexamen och alla arbetsterapeutstudenter.

Aktuella fokusområden 2022–2024

Här kan du läsa Sveriges Arbetsterapeuters fokusområden för 2022–2024.

Gå med du också!

Bli medlem