Expertpanel

Expertpanelen utses av förbundsstyrelsen och utgörs av sakkunniga inom sitt professionsområde. Ledamöterna har hög kompetens inom sitt expertområde, företrädesvis arbetsterapeuter med specialist- eller forskarutbildning.

Expertpanelen utgör ett stöd i arbetet mot att kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle där omvärlden ser att arbetsterapeuter, oavsett var de utför sitt arbete, får människors vardag att fungera. Uppdraget att ingå i panelen innebär bland annat att en ledamot inom sitt expertområde ska kunna:

  • Vara behjälplig i remissvar från förbundet
  • Besvara frågor från kansliet
  • Besvara frågor från medlemmar som hänvisats från kansliet
  • Medverka i referensgrupper/arbetsgrupper