Fullmäktige

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och består av de delegater som kretsarna och studentorterna har utsett. Nästa fullmäktige äger rum 22-23 november 2024.

Fullmäktige hålls vart tredje år. Förutom att ange färdriktning för förbundets verksamhet under de kommande åren bestämmer fullmäktige medlemsavgift och väljer ledamöter i förbundsstyrelse.

Här kan du läsa mer om höstens fullmäktige 2024.

Här hittar du handlingarna och protokollet från fullmäktige 2021.