Arbetsterapeuten – din fackliga tidning

Senaste numret!

Nr 2/24. I temanumret ”Bättre vardag” möter du arbetsterapeuter som på olika sätt stöttar människor med psykisk ohälsa och andra svårigheter i livet: artiklar om bland annat personligt ombud, boendestöd och ett projekt för att stötta personer att lämna långvarigt försörjningsstöd. Dessutom ett reportage om Fritidsbanken och ett porträtt med en garnkonstnär.

Tidigare nummer

Läs tidigare nummer av Arbetsterapeuten. Sök bland artiklar som har publicerats på webben eller läs hela nummer direkt på skärmen.

Annonsera i Arbetsterapeuten

Arbetsterapeuten är den ledande tidningen för arbetsterapeuter i Sverige. Annonser om lediga tjänster, nya produkter och kurser når förbundets cirka 10 000 medlemmar.

Om Arbetsterapeuten

Arbetsterapeuten är din tidning och ingår i ditt medlemskap. I den läser du om hur arbetsterapeuter har det på jobbet, vad som händer på forskningsfronten, fackliga frågor och andra nyheter som är viktiga för dig som arbetsterapeut. Och en hel del annat.