Förbundsordförande Ida Kåhlin

Möt förbundsordförande Ida Kåhlin

Hej!

Jag heter Ida Kåhlin och sedan november 2015 är jag förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. Jag bor i den lilla byn Bjälbo, mitt på östgötaslätten, tillsammans med min man Fredrik och våra barn Ludvig och Elvira. Till familjen hör också våra två katter, Selma och Strindberg. Vi bor i byns gamla skola, en underbar plats att ladda batterierna på i min ganska så hektiska vardag som ordförande.

Jag har varit arbetsterapeut sedan 1999 och jag har inte ångrat mitt yrkesval en enda gång. Den största delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Först som arbetsterapeut inom kommunal funktionshinderomsorg, sedan som lärare och forskare vid Linköpings universitet. 2015 disputerade jag och blev filosofie doktor i Äldre och åldrande. Min avhandling handlade om Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor på gruppbostad. Jag har idag en anställning som universitetslektor i arbetsterapi, men huvuddelen av min tid upptas av uppdraget som förbundsordförande, ett uppdrag som jag bär med stor stolthet och ödmjukhet.

Möjligheten att förändra är en av mina starkaste drivkrafter. Jag anser att samhället inte använder arbetsterapeuters potential fullt ut.

Jag har varit engagerad i Sveriges Arbetsterapeuter sedan jag var student. Först som ordförande för studentorganisationen, senare som ledamot i en av stockholmskretsarnas styrelse. 2002 blev jag invald i förbundsstyrelsen och 2010 valdes jag till vice ordförande. Jag har ett starkt engagemang för vår profession och den skillnad vi kan göra i människors liv.

Möjligheten att förändra är en av mina starkaste drivkrafter. Jag anser att samhället inte använder arbetsterapeuters potential fullt ut. Vår kompetens behövs om vi ska nå ett jämlikt och hållbart samhälle, men om vår profession ska fortsätta utvecklas behöver vi få de rätta förutsättningarna, ett hållbart arbetsliv med god löneutveckling, möjlighet till karriärvägar och kontinuerlig kompetensutveckling.

Jag vill att Sveriges Arbetsterapeuter ska vara det självklara förbundet för alla arbetsterapeuter och alla arbetsterapeutstudenter. För mig är det viktigt att alla medlemmar känner sig delaktiga och som medskapare i förbundets verksamhet. Om du har några förslag, funderingar eller frågor så är du varmt välkommen att kontakta mig via mejl, ida.kahlin@arbetsterapeuterna.se, på telefon 08 507 488 03, eller kanske på sociala medier. Följ mig gärna på LinkedIn, Instagram, Twitter och Facebook där jag ofta delar med mig av min vardag som förbundsordförande och den verksamhet som förbundet bedriver.

Varma hälsningar
Ida Kåhlin

Gå med du också!

Bli medlem