Fokusområden 2022–2024

Förbundet arbetar varje dag med att på olika sätt visa värdet av arbetsterapi. Här kan du läsa om det som är aktuellt och få en överblick över aktuella projekt.

Under mandatperioden 2022–2024 har förbundet fyra fokusområden där vi visar vägen:

Vardagsliv i balans

På professionssidan handlar det om att lyfta arbetsterapeuters kompetens inom området och att utveckla arbetsterapeuters kompetens inom området. Akademin har flera instrument och kurser inom området. Vi verkar för att lyfta vår kompetens inom vardagsliv och balans, till exempel genom debattartiklar och våra kurser.

Förbundet sitter med i partsgrupper och förhandlar kollektivavtal för att bibehålla och förbättra medlemmars anställningsvillkor och arbetsmiljö. Vi håller fackliga utbildningar och olika webbinarier för att stärka förtroendevalda i sina uppdrag att få inflytande på sina arbetsplatser. Därtill granskar och tecknar vi lokala kollektivavtal rörande till exempel flextid och semesterväxling och har individuella förhandlingar för enskilda medlemmar.

God och nära vård

En stor satsning görs för att stärka arbetsterapi i den nära vården. Bland annat görs en kartläggning av arbetsterapeuters uppdrag på primärvårdsnivå och en satsning på återkommande digitala Nära vård-frukostar. Läs mer på vår samlingssida för arbetsterapi i nära vård. 

Digital utveckling och delaktighet

Digitaliseringen är en viktig potential framöver och här pågår arbete kring digitalisering av förbundets instrument. Att möjliggöra digitalt deltagande i Akademins kurser och stärka arbetsterapeuters kompetens inom området är en viktig del. Ta del av Akademins digitala kursutbud här.

Förbundet har infört digital skyddsrond som en del av den fackliga utbildningen och den facklig grundutbildning har digitaliserats för att öka tillgängligheten.

Livslön som speglar arbetsterapeuters kompetens och värde

På professionssidan är möjligheter till kompetensutveckling en ständigt prioriterad fråga. För förbundet är det viktigt att ge aktuella kurser för professionen. Vi håller även i arbetsterapeuters specialistutbildning. Under mandatperioden utvecklas den nya specialistutbildningen. Läs mer och anmäl dig till våra kurser här.

Förbundet sitter med i löneprocesser och har dialog med arbetsgivare kring medlemmars löner samt arrangerar webbinarier för medlemmar om lönestatistik och lönesamtal. Utöver det anordnas särskilda webbinarieserier för lokala löneförhandlare i löneprocessen. Som stöd har förbundet spelat in utbildningsfilmer om hur man påverkar och opinionsbildar lokalt. Andra prioriterade frågor är hur man arbetar med karriärvägar och tar fram kompetensmodeller.