Arbetslivsstrategiska rådet

Arbetslivsstrategiska rådet är förbundsstyrelsens beredningsgrupp i löne- och anställningsfrågor.

Det arbetslivsstrategiska rådets uppdrag är att utgöra ett effektivt stöd för förbundets organisation, centralt och lokalt för medlemmar, förtroendemän och tjänstemän i det som innefattar förbundets vision om ett hållbart arbetsliv med god kompetens- och löneutveckling. Förbundsstyrelsen utser ledamöterna.

Uppdraget innebär att rådet strategiskt ska:

  • Bereda frågor på uppdrag av förbundsstyrelsen
  • Identifiera och analysera angelägna områden som påverkar arbetsterapeuters arbetsliv
  • Bevaka och bidra utifrån den egna kompetensen
  • Föreslå inriktning i arbetslivsstrategiska frågor
  • Beakta att förbundets medlemmar arbetar inom samtliga arbetsmarknadssektorer inklusive dem som driver egen verksamhet
  • Särskilt lyfta chef- och ledarskapsfrågor
  • Verka för vidgade karriärvägar för arbetsterapeuter.