Anmälan av facklig förtroendeman

Förtroendemannalagen (LFF) reglerar rättigheter och skyldigheter för förbundets företrädare och är en förutsättning för att kunna fullgöra det lokala fackliga uppdraget. Det är den lokala kretsen som anmäler uppdragen till förbundet och till arbetsgivaren.

Använd vår ifyllbara blankett för anmälan och/eller avanmälan av facklig förtroendeman: