Arbetsterapi i nära vård

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. En viktig del av omställningen till en god och nära vård är att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Arbetsterapeuters kompetens är en avgörande pusselbit i den nära vården för personer i alla åldrar.

Gå med du också!

Bli medlem