Arbetsterapi i Nära vård

Nära vård handlar om att gå från fokus på akuta insatser till personcentrerad vård med primärvården som nav i systemet. Arbetsterapi i god och nära vård är ett av förbundets fokusområden under mandatperioden 2022–2024 och vi gör särskilda satsningar för att stärka arbetsterapeuters roll i den nära vården.

Vad är Nära vård?

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Därför är inte Nära vård en ny organisationsnivå eller en ny benämning på primärvård även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Tillgänglighetsfrågan är central inom Nära vård men i tillgänglighet omfattas mer än tillgång till, det handlar också om inkludering och användbarhet.

 SKR:s sida Nära vård finns det samlat mycket bra information, stöd och annat material som bidrar till en ökad förståelse för varför, hur och för vem som omställningen till en nära vård behöver göras. Även Kunskapsguiden har bra information om den goda och nära vården. 

Gå med du också!

Bli medlem