Ha koll (LGO-S)

Ha koll (LGO-S) är ett arbetsterapeutiskt interventionsprogram som riktar sig till vuxna personer med bristande tidshantering och organisationsförmåga. Det är en gruppintervention "i kursformat" som omfattar 15 gruppträffar med klienter och som förslagsvis ges en gång per vecka. De första tio gruppträffarna har fokus på tidshantering och de fem efterföljande gruppträffarna fokuserar på planering och organisationsförmåga.

Manualen Ha koll (LGO-S) med tillhörande självskattningsinstrument ATMS-S, bildspel, arbetsblad och egenuppgifter hittar du i webbutiken. Här kan du även läsa mer om interventionens utveckling och teoretiska grund, avsedda användare, målgrupper, innehåll och tillämpning.

Akademins kurs

Kursen i Ha koll ger dig kunskaper och färdigheter att komma igång och utöva  interventionsmetoden. Kursen är inte obligatorisk för att få  vara gruppledare och utöva metoden, men upphovsrättsinnehavaren rekommenderar starkt att gå kursen som även ger dig en certifiering i metoden.

Syftet med certifieringen är att säkerställa att du kan använda metoden som det är avsett. Certifieringen är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för.

Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling.

I kursen ingår även bedömningsinstrumentet Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S) som kurslitteratur. Denna självskattning används för personcentrerad utvärdering av interventionen.

Kursen består av självstudier, två kursdagar, en inlämningsuppgift som innebär att genomföra metoden och ett uppföljande certifieringswebbinarium. Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet och interventionsmetoden.

Läs mer om kursen och anmäl dig i kurskatalogen.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning.

Bli medlem nu!

Vanliga frågor kring kursen

Frågorna är besvarade av kursledarna Gunnel Janeslätt och Marie Donlau som även varit med att översätta och bearbeta den svenska versionen.