Isidora Vera Valencia och Jennifer Johansson

Årets arbetsterapeutstudenter 2020

Årets arbetsterapeutstudenter 2020 är Isidora Vera Valencia och Jennifer Johansson, studenter vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet. Stort grattis!

Juryns motivering

Interprofessionellt lärande och arbetssätt lyfts som en nödvändig förutsättning för att klara omställningen till en god och nära vård. Isidora Vera Valencia och Jennifer Johansson, tidigare ledamöter i centrala studentstyrelsen, har under 2019 på ett förtjänstfullt sätt drivit ett studentinitiativ kring interprofessionellt lärande (IPL). Med ett stort engagemang har de varit pådrivande i att planera och genomföra en kartläggning av IPL på arbetsterapeututbildningarna. Resultatet visade att Sveriges arbetsterapeutstudenter hade varierande möjligheter till IPL. För att främja en mer likvärdig utbildning och att höja kvaliteten på arbetsterapeutprogrammet har Isidora och Jennifer utifrån kartläggningen drivit ett påverkansarbete för utveckling av IPL på lärosätena. Juryn vill särskilt lyfta initiativets betydelse för att höja arbetsterapeuters interprofessionella kompetens såväl som att visa på arbetsterapeutens roll i multiprofessionella sammanhang. Arbetet är även ett gott exempel på vad som kan åstadkommas när studenter från olika lärosäten samverkar.

Läs Isidoras och Jennifers debattartikel IPL borde vara obligatoriskt i alla vårdutbildningar i Dagens Medicin.