Stroke

Hjärnskada? Har du svårt att klara av dina vardagliga aktiviteter eller att komma tillbaka till arbetet efter din stroke? Då borde du träffa en arbetsterapeut.

Arbetsterapeuten:

  • utreder din förmåga att klara av dina vardagliga aktiviteter.
  • stödjer dig i din träning att klara av din vardag.
  • hjälper dig att kompensera för din funktionsnedsättning.
  • provar ut hjälpmedel som exempelvis underlättar förflyttning eller kompenserar för minnessvårigheter.
  • ger tips på bra produkter som du kan köpa själv och som kan underlätta för dig i vardagen.
  • ger råd om hur du kan anpassa din bostad och närmiljö. 
  • skriver intyg om bostadsanpassning.
  • stödjer dig i arbetsträning och ger förslag på anpassning av din arbetsplats.

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.

Funderar du på att studera till arbetsterapeut?

Här läser du mer om yrket och arbetsterapeututbildningen.

Informationsblad

I vår webbutik finns ett informationsblad med ovanstående information, som du kan ladda ner som pdf.