Akademins kursverksamhet

Hur är Akademins kurser uppbyggda, hur går det till när en ny kurs tas fram och vad är egentligen skillnaden mellan våra olika kursformat?

Akademins bakgrund – digitala innan pandemin

Som ett resultat av ett fullmäktigebeslut 2016 lanserade förbundet 2018 Akademin – en digital läroplattform, för att öka tillgängligheten och möjliggöra för så många medlemmar som möjligt att gå kurs och kompetensutveckla sig. Så redan ett par år innan pandemin erbjöd vi faktiskt vår första onlinekurs! Det gjorde att vi var väl rustade 2020 när fysiska kurser plötsligt blev en omöjlighet. Nu ett par år efter pandemin erbjuder Akademin både kurser på distans och fysiska kurser, även om vi för tillgänglighetens skull alltid har distansformatet som mål. Vi försöker vara lyhörda och flexibla och följa efterfrågan hos våra medlemmar. Vissa kurser som vi erbjuder två gånger per år ger vi ena gången fysiskt och andra på distans men trenden nu är att de fysiska kurserna inte blir fyllda. Efter pandemin finns en annan mottaglighet för kurser på distans och fördelarna överväger.

Hur är Akademins kurser uppbyggda?

Alla Akademins kurser har ett så kallat blandat lärflöde, blended learning på engelska. Syftet med ett blandat lärflöde är att stärka inlärningen genom att kursdeltagaren får ta till sig kunskapen på olika sätt och under en längre period, med reflektionstid mellan de olika momenten. När vi drar ut lärandet under en längre tid får deltagarna möjlighet att relatera det de lär sig till sin verksamhet. Även de fysiska kurserna består därför av inläsningsmaterial i digitala klassrummet och uppföljande webbinarier och erfarenhetsutbyten, till exempel.

Alla metoder som Akademin ger kurs i, är evidensbaserade. Forskaren eller upphovsrättsinnehavaren bakom metoden är kursledare, tillsammans med en klinisk arbetsterapeut. Det är en kvalitetsstämpel!

Akademins kursformat

Akademin erbjuder följande kursformat:

  • Det vi kallar klassrumskurser är traditionella kurser med kursledare i klassrum. Ofta följs kursdagarna upp med ett webbinarium via Teams efter några veckor. På våra certifieringskurser brukar själva certifieringsdagen vara på distans via Teams. Inför kursen ska man förbereda sig genom till exempel inläsning, filmer och inlämningsuppgifter. Vad som ska göras varierar beroende på vilken kurs du går men allt sker via ett digitalt klassrum.
  • En distanskurs är en klassrumskurs fast på distans, via Teams. Här finns också det blandade lärflödet med eget arbete och interaktion med kursledare, men du kan sitta på ditt jobb eller i ditt hem och delta.
  • Onlinekurserna är utformade för att göras självständigt på nätet och innehåller olika steg som du själv styr över – du bestämmer själv när du går kursen och när du gör de olika delarna.
  • Om din organisation vill ha en hel utbildning där man själv bestämmer vilka som ska gå, kan en uppdragsutbildning vara något för er. Läs hur uppdragsutbildningar går till, hur du ska tänka kring kostnad och vem som gör vad.

Processen att ta fram en ny kurs

Det finns olika sätt som en kurs blir till. Det ena är att det uppstår ett behov utifrån aktuella händelser i samhället, till exempel omställningen till en nära vård. Ett annat är att antingen vi på förbundet, eller forskare, tar initiativ till att tillsammans ta fram en manual och/eller kurs inom ett bedömningsinstrument eller metod. Det kan också hända att vi samarbetar med en myndighet kring ett ämne och som vi tar fram en kurs om.

Vad avgör om kursen blir fysisk eller på distans?

I nästa steg sker en analys där Malin Curlo, Akademins kurs- och utbildningssamordnare, tillsammans med forskaren och/eller upphovsrättsinnehavaren, kommer fram till vilket format kursen lämpligast bör ha. Ska den ges fysiskt, som en så kallad klassrumskurs, eller ska det vara en distanskurs? Vad som avgör formatet beror på vad vi kommer fram till att arbetsterapeuter behöver för att kunna implementera den specifika metoden i sin verksamhet. Hur når vi dit på bästa sätt? Vad behöver vi ha färdighetsträning i och vilken kunskap kan vi förmedla i föreläsningsform?

Alla metoder kräver att man sitter tillsammans i grupp och tränar konkret, till exempel genom att intervjua varandra. På vissa kurser blir detta moment bäst om kursen är fysisk, medan andra gör sig precis lika bra som distanskurser, som är lärarledda men där deltagarna går kursen framför datorn.

Hör av dig med önskemål!

Vi vill ständigt utveckla och förbättra vår kursverksamhet. För att göra det behöver vi ögon och öron ute i verksamheterna runt om i landet. Finns det behov av en kurs inom ditt område? Skriv gärna till oss via den här sidan och låt oss veta! Om vi ser att det finns en stor efterfrågan efter en kurs så försöker vi planera in en sådan. Vi samlar in alla önskemål och tar med dem i våra diskussioner kring hur kursverksamheten ska se ut. Det är inte säkert att vi kan tillgodose alla önskemål, men det blir en viktig indikation på vilka behov som finns ute i landet.

På alla kurser som vi har i vårt utbud i dag, men som inte har ett datum för ett kurstillfälle inplanerat, finns möjlighet att göra en intresseanmälan.