Grundutbildning

Arbetsterapeuter har en akademisk grundutbildning på tre år. Efter grundutbildningen har man möjlighet att läsa vidare och ta masterexamen och forskarexamen i arbetsterapi eller annat ämne.

Att utbilda sig till arbetsterapeut tar tre år på högskola/universitet. Utbildningen leder både till arbetsterapeutexamen och kandidatexamen. Grundutbildning i arbetsterapi finns idag vid följande åtta lärosäten:

Hösten 2024 öppnar arbetsterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet.

Grundutbildningens innehåll

Utbildningen består av olika ämnen i arbetsterapi, medicin och samhälls- och beteendevetenskap. Huvudämnet är arbetsterapi och studierna handlar om att förstå och förklara individens aktivitetsförmåga i olika miljöer och dess samband till hälsa och ohälsa. Psykologi och pedagogik ingår bland annat i de samhälls- och beteendevetenskapliga ämnena och anatomi och sjukdomslära är en del av de medicinska kurserna.

Olika pedagogiska arbetsformer ingår i utbildningen och du får arbeta utifrån yrkesmässiga frågeställningar. En del av utbildningen är också placerad vid arbetsterapiverksamheter inom sjukvård och samhälle. I slutet av utbildningen får du genomföra ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng.

Efter examen ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Vill du fortsätta studera efter grundutbildningen?

Här kan du läsa om arbetsterapeuters akademiska fortbildning. 

Gå med du också!

Bli medlem