Nationell kunskapsstyrning

Nationell kunskapsstyrning handlar om att alla patienter ska få tillgång till vård baserad på den senaste forskningen. Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.

Under 2023–2024 fortsätter Sveriges Arbetsterapeuter arbetet med att se till att arbetsterapi finns representerat i de olika program- arbets- och samverkansgrupper (NPO, NAG, RAG, NSG, etc.) som tillsätts och att vårdförlopp och vårdprogram omfattar arbetsterapeutiska insatser. 

Är du arbetsterapeut och har ett uppdrag inom den nationella, regionala eller lokala kunskapsstyrningen är du välkommen att kontakta Christina Lundqvist på christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se, som koordinerar förbundets medverkan och är kontaktperson för den nationella kunskapsstyrningen.  

Mer om den nationella kunskapsstyrningen kan du läsa på  kunskapsstyrningvard.se. 

Nationella riktlinjer i arbetsterapi för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck 

Det här är riktlinjer framtagna av en nationell arbetsgrupp av arbetsterapeuter som arbetar med barn och ungdomar med ryggmärgsbråck (en del av Nationellt nätverk MMC). Riktlinjerna utgör en bas för de uppföljningar som görs i kvalitetsregistret MMCUP.