Rörelseorganens sjukdomar

Kan du greppa? Har du får svårt att klara av din vardag, ditt arbete eller dina fritidsaktiviteter? Rörelseorganens sjukdomar och skador kan leda till begränsad rörelseförmåga och smärta som i sin tur kan medföra att du inte kan utföra dina vardagliga aktiviteter. Med arbetsterapeutens stöd kan det förebyggas.

Arbetsterapeuten:

  • utreder hur rörelsenedsättning, styrka och smärta påverkar din aktivitetsförmåga. 
  • ger förslag på nya sätt att utföra dina dagliga aktiviteter.  
  • visar hur du kan skona dina leder och förebygga en försämring.
  • ger råd om förflyttningar och hjälpmedel inför och efter operation.
  • provar ut tekniska hjälpmedel och ortoser, till exempel handledsstöd.
  • ger råd och tips på bra produkter som du kan köpa själv.
  • stödjer dig i arbetsträning och ger förslag på anpassning av din arbetsplats.
  • ger råd om hur bostad och närmaste omgivning kan anpassas.
  • skriver intyg om bostadsanpassning.

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.

Funderar du på att studera till arbetsterapeut?

Här läser du mer om yrket och arbetsterapeututbildningen.

Informationsblad

I vår webbutik finns ett informationsblad med ovanstående information, som du kan ladda ner som pdf.