Nära vård-frukostar

Vi bjuder regelbundet in dig som medlem till frukostwebbinarier på temat Nära vård. Syftet med webbinarierna är att öka kunskapen och sprida goda exempel om vad nära vård kan innebära för dig som arbetsterapeut i ditt dagliga arbete.

Ämnena för webbinarierna varierar men vi utgår från de utmaningar som framkom i den enkätundersökning som förbundet genomförde gällande arbetsterapeuters uppdrag och förutsättningar inom primärvården.

Inplanerade Nära vård-frukostar hittar du i vårt kalendarium. Där finns information och länk vidare för anmälan. Vi annonserar också alltid våra webbinarier i sociala medier och nyhetsbrev, så håll utkik där!

Under våren 2023 hade vi fem Nära vård-frukostar, på temana Uppdragsbeskrivningar i den nära vården, Nationellt kompetenscentrum, Rehabilitering i hemmet och Digital teknik. Min sida hittar du all dokumentation från tidigare frukostar.

Webbinarierna sker alltid via Zoom, kl. 07:30–08:30.