Ola Karlsson arbetar i verkstaden.
Ola Karlsson arbetar i verkstaden. Foto: Helén Karlsson

Vad gör vi för skillnad inom psykisk hälsa?

I dag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. För att möta och tillgodose vårdbehovet hos den här gruppen människor behövs psykiatriska primärvårdsteam, där olika kompetenser arbetar mot samma mål. Här har arbetsterapeuten en viktig uppgift att fylla, med avgörande kompetens inom aktivitet, hälsa, teknik och miljö. Det kan till exempel handla om en person med utmattningsdepression, som med vår hjälp kan hitta balans, vanor och rutiner i vardagen. Vi kan förskriva tekniska hjälpmedel, ge stöd i arbetsträning och förslag på anpassning av arbetsplatsen.

Olas resa från sjukskrivning till halvtidstjänst

Ola Karlsson har en lång historia av psykisk ohälsa med stressrelaterad ångest och depression.

 – Under en tid åt jag ett flertal mediciner samtidigt. Det kändes som om varken jag eller läkarna riktigt kunde säga om de hjälpte, eller vilken som gjorde vad. För fyra år sedan kraschade jag totalt. Jag låg i sängen i en månad, helt oförmögen att ta mig upp, berättar han.

Räddningen blev K2, ett aktivitetshus i Östersund med inriktning på psykisk ohälsa. Där jobbar arbetsterapeuten Lisa som blev ett stort stöd för Ola under hans rehabilitering.

 – Med Lisas hjälp fick jag strategier för att hantera stress och lyckas bromsa när allt rusar på för fort. Hon har hjälpt mig att se mina förmågor men också mina begränsningar, säger Ola.

Lisa introducerade Ola för Jamtli, ett friluftsmuseum i närheten av K2. Där fick han chansen att arbetsträna, till en början några enstaka timmar i veckan. I dag har han en halvtidstjänst på museet.

 – Man kan säga att jag är som en nutida dräng på gården. Jag snickrar, lagar saker som går sönder och tar hand om djuren. Att ha ett jobb som man trivs med är en förutsättning för att kunna fungera och vara nöjd med livet. Tusen tack för stödet Lisa!

Läs mer om arbetsterapi i broschyren Från det lilla till det livsviktiga.