En porträttbild på Alexandra Stark

"Jag står aldrig ensam när det gäller svåra beslut"

Alexandra Stark tog sin examen i januari 2024 och är sedan dess ny på jobbet som arbetsterapeut. Vi har frågat Alex om utbildningen och om hur det är att börja jobba som arbetsterapeut.

Grattis till examen Alex! Vad har du blivit mest positivt överraskad av som ny arbetsterapeut?
– Som helt nyexaminerad var jag väldigt nervös för att inte kunna allt inom yrket. Nu upplever jag att jag aldrig står ensam när det gäller svåra beslut. Jag jobbar på ett mindre sjukhus och får väldigt mycket stöd av mina kollegor; arbetsterapeuter och andra professioner. De finns där och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi jobbar tillsammans som ett team för att alltid ge våra patienter vård och omsorg av hög kvalitet. Så den mest positiva överraskningen är nog faktiskt att jag inte behöver veta och kunna allt som nyexaminerad. Man lär sig på vägen.

Vad gjorde att du sökte dig till din nuvarande arbetsplats?
– Jag gjorde min praktik här i termin fyra och kände mig väldigt väl omhändertagen. Efter det hade jag en sommartjänst här som arbetsterapeutassistent och trivdes jättebra. Att jag jobbar på ett mindre sjukhus känner jag ger en trygg arbetsmiljö. Trots den mindre skalan finns utvecklingsmöjligheter eftersom vi samverkar med större sjukhus och lärosäten för att skapa grunden för framtidens hälso- och sjukvård genom forskning och utveckling, utbildning och innovation.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att börja plugga till arbetsterapeut?
– Om du är en person som verkligen vill jobba med människor, om du vill arbeta med att förändra deras vardag för att öka deras livskvalitet, självständighet och autonomi. Och om du vill skapa förutsättningar för jämlik delaktighet och aktivitetsrättvisa. Då är arbetsterapi rätt yrke för dig. Plugga till en arbetsterapeut och jag lovar, du kommer aldrig bli besviken!

Tillsammans för fler arbetsterapeuter!

Arbetsterapeut toppar listor över högskoleyrken med bäst jobbchanser efter examen och efterfrågan växer. Därför måste alla platser på Sveriges arbetsterapeututbildningar fyllas. Det gör vi tillsammans. Tipsa andra om utbildningen och gör som Alex och sprid dina egna erfarenheter!

Läs fler intervjuer och få mer information riktad till dig som vill veta mer om arbetsterapi och framtiden som arbetsterapeut.