Tree Theme Method®

Tree Theme Method® (TTM) är en evidensbaserad interventionsmetod där individen använder sin kreativitet för att utveckla nya strategier för att kunna vara aktiv och delaktig i vardagen.

Avsikten med TTM är att personen med stöd av arbetsterapeuten formulerar nya mål/strategier/förändringar för framtiden. Vid sammanlagt fem tillfällen målar personen träd som representerar olika livsperioder och som används som utgångspunkt för dialog med arbetsterapeuten. Hela interventionen varar mellan 6–10 veckor för att klienten ska få möjlighet att undersöka sin livssituation i ett helhetssammanhang. Varje tillfälle är cirka 1,5 timme.

Teoretisk grund

TTM är utvecklad av Birgitta Gunnarsson inom ramen för hennes avhandling The Tree Theme Method – An Occupational Therapy Intervention: Applied in Outpatient Psychiatric Care.

TTM är uppbyggd utifrån ett klientcentrerat förhållningssätt samt olika teoretiska ramar hämtade från arbetsterapi och relaterad kunskap avseende aktivitet, skapande aktiviteter och trädet som symbol samt narrativa metoder med ett aktivitetsperspektiv.

Avsedda användare

Leg. arbetsterapeut som arbetar med målgruppen.

Målgrupper och områden

Forskning om TTM har hittills varit på personer med psykisk ohälsa. Men även arbetsterapeuter som arbetar med andra målgrupper har erfarit att TTM är användbar när patienter behöver förändra sin vardag för att utveckla nya aktivitetsstrategier och uppnå bättre aktivitetsbalans. I dag används TTM inom bland annat primärvård, psykosvård, grön rehabilitering och smärtrehabilitering.

Akademins kurs

För att kunna utöva metoden och få tillgång till manualen krävs det en kurs som är på totalt sex dagar med eget arbete innan och mellan kurstillfällena.

Varje kursdag innehåller teori och praktiska moment, som följs upp i reflekterande diskussioner i mindre grupper. Teorin omfattar föreläsningar i dialog med kursdeltagarna kring hälsa och aktivitet, aktivitetsbalans, skapande aktiviteter, livsberättelse och arbetsterapeutiskt förhållningssätt.

De praktiska momenten innebär att kursdeltagaren målar egna träd som representerar kursdeltagarens aktivitetsbalans under olika livsperioder. Här tränar också kursdeltagarna på arbetsterapeutiskt förhållningssätt i relation till metoden TTM.

Läs mer och anmäl dig i kurskatalogen. 

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning.

Bli medlem nu!

Prenumerera på uppdatering

Fyll i din mejladress nedan så notifierar vi dig när den här sidan uppdateras.