En jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning

Just nu aktualiseras bristerna när det gäller hjälpmedelsförsörjning genom pågående opinions- och påverkansarbete, bland annat genom debattartiklar.