Therese Rosenkvist

Årets arbetsterapeut 2020

Årets arbetsterapeut 2020 är Therese Rosenkvist, leg. arbetsterapeut i Socialpsykiatrin i Sjöbo kommun. Stort grattis!

Juryns motivering

Som initiativtagare och projektledare för projektet Häng med oss ut, har Therese Rosenkvist på ett förtjänstfullt sätt visat arbetsterapeutens värde när det gäller att bidra till ökad meningsfull aktivitet inom natur- och friluftsliv för personer med psykisk ohälsa. Genom projektets nyskapande och överbryggande samarbete mellan Socialpsykiatrin i Sjöbo och Friluftsfrämjandet påvisas betydelsen av samverkan mellan civilsamhälle och kommunal verksamhet när det gäller att motverka den psykiska ohälsan. Projektet har bidragit till att personer med psykisk ohälsa kunnat bryta sin isolering och vågat ta del av nya aktiviteter så som vandring, kanot och klättring och därmed fått ett ökat natur- och friluftsliv. Utvärderingen visar att deltagarna mår bättre och att de upplevt det meningsfullt att delta i projektet. Några har även kunnat bli hjälpledare inom Friluftsfrämjandet. Projektet påbörjades i liten skala i Sjöbo men växer nu genom att fler kommuner i sydöstra Skåne involveras. I mars 2020 belönades projektet med ett hedersomnämnande vid utdelningen av Dagens Medicins utmärkelse Årets Brobyggare.

Kort film om "Häng med oss ut"

Läs mer om projektet på Sjöbo kommuns webbplats och i tidskriften Arbetsterapeuten.