Porträttbild på Mauricio Abarza

"Yrket förändrar också mig"

Mauricio Abarza tog examen från arbetsterapeutprogrammet i januari 2024. Sedan dess jobbar han som arbetsterapeut inom geriatrik. Vi har ställt några frågor till honom om den första tiden som ny i yrket.

Grattis till examen! Vad har varit det bästa med att börja jobba som arbetsterapeut?
– Det bästa är att jag, genom mitt yrke, kan skapa positiva förändringar för att främja personers autonomi och livskvalitet. Men att stötta och lyssna på personer i min yrkesroll har även övat upp mitt lyssnande privat. Mitt jobb handlar mycket om att bygga upp tillitsfulla relationer, att lyssna på behov och mål och att arbeta tillsammans för att uppnå dem. Det har satt sig i ryggmärgen. Jag tror att det också gör mig till en bättre medmänniska och förälder. Yrket förändrar också mig.

Vad har du mest nytta av från utbildningen?
– Den grundläggande baskunskapen. Genom åren har jag kunnat integrera kunskap från de olika disciplinerna, som anatomi, psykologi, och medicinsk vetenskap, för att i slutet av utbildningen skapa en holistisk syn på människans hälsa och aktivitet. Visst har jag hunnit glömma mycket längs vägen, men det är uppenbart att någonstans i huvudet finns kunskapen fortfarande! Utbildningen betonade också vikten av att fortsätta lära och att hålla sig uppdaterad. Att förstå det är en del av vår utbildning och vårt yrke.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att börja plugga till arbetsterapeut?
– Att många moment, kanske speciellt de etiska, är väldigt krävande men också berikande! Det här är ett yrke som utvecklar dig både professionellt och personligen. Men framför allt får du möjlighet att bidra till positiva förändringar hos dem du möter. Du gör en verklig skillnad i många liv.

Du som är intresserad av att lära dig om människokroppen, psykologi och om hur aktivitet påverkar hälsa och välbefinnande. Du som tycker om att prata och lyssna till människor och också vill göra något givande och meningsfullt. Du borde fundera på att bli arbetsterapeut! Utbildningen kommer många gånger att utmana dig och arbetet kan vara både känslomässigt och fysiskt krävande, men det är också oerhört givande och meningsfullt. Du kommer att upptäcka hur berikande det är!

Tillsammans för fler arbetsterapeuter!

Arbetsterapeut toppar listor över högskoleyrken med bäst jobbchanser efter examen och efterfrågan växer. Därför måste alla platser på Sveriges arbetsterapeututbildningar fyllas. Det gör vi tillsammans. Tipsa andra om utbildningen och gör som Mauricio och sprid dina egna erfarenheter!

Läs fler intervjuer och få mer information riktad till dig som vill veta mer om arbetsterapi och framtiden som arbetsterapeut.