Antagning och regler för avbokning

Du vinner på att vara medlem

Till våra kurser prioriteras i första hand medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter. Med medlem avses att man, vid anmälningstillfället, är medlem i förbundet. 

Olika kurser fylls upp olika snabbt och därför sker antagningen ibland direkt efter att att en kurs öppnat upp för anmälan. Vi kontrollerar medlemskap i samband med antagningen. För att få tillgodoräkna sig fördelarna med medlemskapet, lägre kurspris och prioriterad plats, gäller därför att man är medlem när man anmäler sig. Det kan ta några dagar från det att du anmäler medlemskap tills att det går igenom.

Kursplatserna är reserverade för medlemmar fram till 6 veckor innan kursstart. Först därefter antas icke medlemmar, i mån av plats.

Medlemmar betalar alltid den lägre kursavgiften. 

Bli medlem här

Avbokning

Har du anmält dig till en kurs och får förhinder, hör av dig så snart som möjligt till kurser@arbetsterapeuterna.se.

Detta gäller:

  • Mer än 21 dagar innan kurs – Ingen kursavgift tas ut.
  • 7-21 dagar före kurstillfället debiteras 50 % av kursavgiften. Om läkarintyg skickas in återbetalas 100 % av kursavgiften.
  • Mindre än 7 dagar före kurstillfället debiteras hela kursavgiften. Om läkarintyg skickas in återbetalas 50 % av kursavgiften.

Onlinekurser

För våra onlinekurser gäller följande, utöver avbokningsreglerna ovan: Om du drabbas av sjukdom som påverkar mer än halva kursperioden kan du, mot uppvisande av läkarintyg, få tillgång till ett senare kurstillfälle utan avgift.

Kursperioden är tre månader, om inget annat anges. I kurskatalogen finns information om hur många timmar kursen beräknas ta att genomföra, du ansvarar själv för att hinna göra alla moment inom perioden. Hinner du inte med alla moment kan du anmäla dig till en ny kurs och då betala kursavgiften igen.

Uteblivet deltagande

Om kursdeltagaren uteblir från utbildningen och platsen inte utnyttjas debiteras hela kursavgiften och kursplatsen är förbrukad.

Certifieringswebbinarium

Får du förhinder, som inte är sjukdom, vid ett certifieringswebbinarium (på sådana kurser där ett sådant ingår), så kan du, i mån av plats, delta på nästkommande tillfälle mot en administrativ avgift på 600 kronor exklusive moms.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid covid-19

Sveriges Arbetsterapeuter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid eventuella restriktioner som påverkar din möjlighet att delta på en kurs kan du avboka dig utan att vi debiterar kursavgift. Vänligen hör av dig direkt till oss på kurser@arbetsterapeuterna.se.

Byte av kursdeltagare

Kursplatserna är personliga och den person som anmält sig är den som innehar platsen. Skulle något hända, till exempel att du blir sjuk och din arbetsgivare vill skicka en annan person, så är det möjligt men måste meddelas innan kursen. Skulle ersättaren inte vara medlem i Sveriges Arbetsterapeuter debiteras eventuell mellanskillnad i deltagaravgift. Finns det en reservlista till kursen med medlemmar på, och den som ska ersätta sjuk deltagare inte är medlem, går det inte att byta deltagare, då prioriterar vi medlemmar på reservlistan. Avbokningsavgifterna ovan gäller.

Frågor

Vid frågor angående antagning, avbokning eller byte av kursdeltagare, kontakta oss gärna på kurser@arbetsterapeuterna.se.

Vi reserverar oss för att kurser kan komma att ställas in på grund av sjukdom hos kursledare, etc.

Gå med du också!

Bli medlem