Arbetsterapi och digital kompetens

Arbetsterapeuten har en särskilt viktig roll i att stödja personer att få vardagen att funka i en alltmer digital hemmiljö.

För att tydliggöra vad digital kompetens kan innebära för arbetsterapeuter i praktiken har vi tagit fram dokumentet Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter ? Det är ett komplement till  Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter, som numera innehåller digital kompetens. 

I ett projekt tillsammans med Kairos Future togs inspirationsbokenen Nära liv – nära vård i en digital vardag fram. I den  fokuserar vi på äldres möjligheter att utnyttja den digitala tekniken och ta del av vård i sitt eget hem. Boken riktar sig främst till politiker samt offentliga och privata aktörer som har ambitionen att skapa ett jämlikt och resurseffektivt välfärdssystem i ett allt smartare samhälle. 

Här kan du läsa mer om arbetsterapi och användning av vardagsteknik

Gå med du också!

Bli medlem