Kvalitet i arbetsterapi och nationell kunskapsstyrning

Kvaliteten i arbetsterapi behöver ständigt granskas och utvecklas för att kunna bli bättre. För att nå dit behöver arbetsterapeutens kompetens och aktivitetsperspektiv vara med och omsättas i verksamheten. Nationell kunskapsstyrning handlar om att alla patienter ska få tillgång till vård baserad på den senaste forskningen.

Gå med du också!

Bli medlem