Packer Managing Fatigue

Packer Managing Fatigue: En sexveckorskurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag.

Packer Managing Fatigue är en evidensbaserad personcentrerad gruppintervention för personer som lever med trötthet sekundärt till kroniska tillstånd. Målet med interventionen är att ge färdigheter och strategier för att minska trötthetens påverkan på vardagen.

Programmet är en arbetsterapeutisk intervention som utvecklats i Kanada av Tanya Packer. Läs mer om Think Self-Management som är ansvarig utgivare av metoden.

Packer Managing Fatigue är en manualbaserad metod som innebär att deltagare i grupper om 5–10 deltar i sex grupptillfällen på cirka 2 timmar under sex veckor.

Think Self Management och Sveriges Arbetsterapeuter

Den tidigare versionen av manualen, Managing Fatigue – A six-week course for energy conservation, av Tanya L Packer, Nicky Brink, Adele Sauriol (1995), översattes och bearbetades av Eva Månsson Lexell, docent i arbetsterapi och Lena Haglund, docent i arbetsterapi, under 2016 med medel från Socialstyrelsen. Manualen fanns tillgänglig gratis i förbundets webbutik mellan 2016–2022. Förbundet erbjöd även en kostnadsbelagd onlinekurs mellan 2018–2022.

I samband med att Tanya Packer uppdaterade manualen till Packer Managing Fatigue utvecklades en webbsida, Packer Managing Fatigue, med en mängd information. Där finns exempelvis undervisningsmaterial på olika språk, vilket gör att om du har en klient som pratar ett annat språk än svenska kan du använda den svenska manualen medan din klient får åhörarkopior på sitt språk.

För att bli certifierad i metoden och få tillgång till webbsidan krävs en onlinekurs (på engelska) och en kostnadsbelagd licens. Läs mer på Packer Managing Fatigue.

I samband med att den nya svenska manualen till The Packer Managing Fatigue lanserades i december 2023 har tidigare manualen och onlinekursen tagits bort för nedladdning. Sveriges Arbetsterapeuter har inte ansvar för metoden utan hänvisar till Packer Managing Fatigue för alla frågor om materialet.