Webbutik och gratismaterial

Här köper du Akademins instrument, metoder och böcker samt beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

I vår publikationslista (pdf) får du en snabb överblick över Akademins samtliga instrument och böcker, inklusive priser.

Alltid halva priset för medlemmar

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på alla publikationer.

Bli medlem nu!
Resultat (75)

Månadens bok

Värdeupplevelser i samband med aktivitet - OVal-pd och OVal-9

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

MÅNADENS BOK I MAJ 2024: Som medlem får du 20 % rabatt på ordinarie medlemspris den 1–31 maj med kampanjkoden MAJ24. Priset blir då 384 kronor istället för 480 kronor inklusive moms och porto. Rabatten dras på fakturan.

Läs mer

ADL-Taxonomin® – en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris:
680 kr (student: 544 kr, ej medlem: 1360 kr)

Detta bedömningsinstrument ger en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.

Läs mer

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

Detta självskattningsinstrument identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter.

Läs mer

Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju (ETUQ)

Pris:
800 kr (student: 640 kr, ej medlem: 1600 kr)

Detta frågeformulär om olika vardagstekniker tillämpas i en strukturerad intervju.

Läs mer

Arbetsterapeuten – en resurs vid kris- och katastrofsituationer (2015)

Pris:
Gratis

En skrift om hur arbetsterapeuter kan möjliggöra delaktighet i de meningsfulla vardagliga aktiviteter som påverkas i en kris- och katastrofsituation.

Läs mer

Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys (2022)

Pris:
Gratis

En juridisk analys av Dina Jacobson, ”Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys”.

Läs mer

Arbetsterapeutens insatser inom slutenvård i samband med covid-19 (2020)

Pris:
Gratis

"Arbetsterapeutens insatser inom slutenvård i samband med covid-19 – intensivvård och vårdavdelning" beskriver och exemplifierar arbetsterapeutens kompetens och varför arbetsterapi är viktigt vid rehabilitering i samband med covid-19.

Läs mer

Arbetsterapeutens insatser inom öppenvård och primärvård i samband med covid-19 (2020)

Pris:
Gratis

"Arbetsterapeutens insatser inom öppenvård och primärvård i samband med covid-19 – inklusive vård-/hälsocentral och kommunal hälso- och sjukvård" beskriver och exemplifierar arbetsterapeutens kompetens och varför arbetsterapi är viktigt vid rehabilitering i samband med covid-19.

Läs mer

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (2018)

Pris:
Gratis

En broschyr med information om arbetsterapeutyrket, arbetsterapeututbildningen, Sveriges Arbetsterapeuter och vad arbetsterapeuter kan bidra med inom företagshälsovården – förebyggande hälsoinsatser, tidiga insatser, rehabiliterande insatser.

Läs mer

Arbetsterapeuters uppdrag och förutsättningar i den nära vården (2023)

Pris:
Gratis

En sammanställning av resultat från förbundets enkätundersökningar avseende arbetsterapeuter i kommunal och regiondriven primärvård samt den specialiserade hälso- och sjukvården.

Läs mer

Arbetsterapeuters uppdrag och förutsättningar inom den specialiserade hälso- och sjukvården (2023)

Pris:
Gratis

Sverige genomför nu en av de största förändringarna inom hälso- och sjukvården i modern tid – omställningen till en god och nära vård. Detta paradigmskifte bygger på ett antal förflyttningar från dagens fokus på organisation och botande av sjukdom till ett mer personcentrerat hälsofrämjande och förebyggande perspektiv med ökad samverkan inom hela vård- och omsorgssektorn.

Läs mer