Arbetsterapeutens insatser inom slutenvård i samband med covid-19 (2020)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
8
Fler publikationer inom
Omslagsbild

"Arbetsterapeutens insatser inom slutenvård i samband med covid-19 – intensivvård och vårdavdelning" beskriver och exemplifierar arbetsterapeutens kompetens och varför arbetsterapi är viktigt vid rehabilitering i samband med covid-19.

Använd gärna skriften i dialog med din arbetsgivare, övriga professioner och som stöd för ditt eget arbete.

Texten tar avstamp i kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter och Socialstyrelsens kunskapsstöd för rehabilitering. Den är framtagen i samarbete med disputerade och yrkesverksamma arbetsterapeuter med erfarenhet av covid-19.

Skriften kan komma att förändras framöver allteftersom kunskapsläget kring covid-19 utvecklas.

Vill du skriva som ett häfte? Använda denna fil.

Omslagsbild

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter