Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (2018)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
12
Fler publikationer inom
Omslag företagshälsovård

En broschyr med information om arbetsterapeutyrket, arbetsterapeututbildningen, Sveriges Arbetsterapeuter och vad arbetsterapeuter kan bidra med inom företagshälsovården – förebyggande hälsoinsatser, tidiga insatser, rehabiliterande insatser.

Omslag företagshälsovård

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter