Arbetsterapeuters uppdrag och förutsättningar i den nära vården (2023)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
4
Fler publikationer inom

En sammanställning av resultat från förbundets enkätundersökningar avseende arbetsterapeuter i kommunal och regiondriven primärvård samt den specialiserade hälso- och sjukvården.

Sveriges Arbetsterapeuter har genomfört två enkätundersökningar bland yrkesverksamma arbetsterapeuter inom olika vårdnivåer. 2163 arbetsterapeuter inom kommunal och regiondriven primärvård samt specialiserad hälso- och sjukvård svarade på enkäterna. I det här faktabladet jämför vi svaren på vissa nyckelfrågor, redovisar våra slutsatser och avslutar med uppmaningar till beslutsfattare.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter