Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
290 kr
Studentmedlem:
232 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
580 kr
Fler publikationer inom

Detta dialogstöd syftar till att stödja arbetsterapeuter som möter äldre personer som är i behov av teknikstöd.

Teknikstöd kan vara till hjälp för personer med olika former av aktivitetsbegränsningar till följd av åldersrelaterade sjukdomar och tillstånd. Teknik är en naturlig del i vardagen, oavsett ålder, och något som arbetsterapeuter bör ställa frågor kring. Denna skrift innehåller ett dialogstöd som arbetsterapeuter kan använda inför, vid samt efter rådgivning och förskrivning av teknik.

Målgrupper och verksamheter

Dialogstödet riktar sig främst till arbetsterapeuter som är i kontakt med äldre personer och deras närstående. Det kan användas i verksamheter där frågan om teknikstöd är aktuell, exempelvis på minnesmottagningar, vårdcentraler/närhälsan eller i hemrehabilitering. Dialogstödet bygger på forskning som har gjorts med personer med demens och deras närstående men målgruppen har nu breddats till äldre personer generellt som är i behov av teknikstöd samt deras närstående.

Med dialogstödet känner jag mig trygg i att inte glömma någon viktig del och att vi, arbetsterapeuter, gör på samma sätt.

Kerstin Kåwe Leg. arbetsterapeut med specialistfunktion , Region Värmland

Innehåll och bilagor

I skriften beskrivs inledningsvis de olika begreppen teknikstöd, vardagsteknik, hjälpmedel och välfärdsteknik samt interaktion mellan person och teknik. Därefter presenteras hur dialogstödet tagits fram med bakomliggande studier för att sedan fokusera på själva tillämpningen av det. 

Dialogstödet består av två delar:

  • Del 1 med fem aspekter/frågor som används vid det inledande samtalet om teknik och teknikstöd (bilaga A).
  • Del 2 med sju aspekter/frågor som används vid rådgivning, förskrivning och uppföljning av teknikstöd (bilaga B).

De båda bilagorna finns både som utskrivbara pdf-filer och ifyllbara pdf-filer för skärm (används på dator i programmet Adobe Reader).

Författarna och forskningsbakgrund

Författarna till dialogstödet är Lena Rosenberg, docent och Louise Nygård, professor - båda vid Karolinska institutet. Dialogstödet är utvecklat utifrån forskningsresultat som finns publicerade i rapport från dåvarande Hjälpmedelsinstitutet år 2010 Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga

Författarna, tillsammans med kollegor, står även bakom instrumenten Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju (ETUQ) och Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META).

Verktyg för användning av vardagsteknik

META:

ETUQ: