Kognitiva hjälpmedel – hur jämlik är tillgången? (2017)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
16
Fler publikationer inom
Omslag

En rapport från enkätundersökning om arbetsterapeuters förutsättningar för att förskriva kognitiva hjälpmedel.

Sveriges Arbetsterapeuter har sedan många år ett nära samarbete med en rad brukarorganisationer. En fråga som diskuterats aktivt i vårt brukarråd är den ojämlika tillgången till kognitivt stöd.

Med anledning av detta genomförde förbundet i augusti 2016 en enkät riktad till medlemmarna om deras förutsättningar till att skapa en jämlik tillgång till kognitivt stöd.

Enkäten skickades till samtliga yrkesverksamma medlemmar. 2 435 svarade att de i sin yrkesroll kommer i kontakt med personer i behov av kognitivt stöd. Av dessa uppgav 66 % (1 607 stycken) att de förskriver kognitiva hjälpmedel.

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter