Mera koll på tid

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
900 kr
Studentmedlem:
720 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1800 kr
Fler publikationer inom

Mera koll på tid är en interventionsmetod som syftar till att individuellt stödja och träna barn i tidsuppfattning.

Mera koll på tid är en arbetsterapeutisk interventionsmetod som vänder sig till barn i skolåldern (7–15 år) som i vardagen har svårt att hantera sin tid, eller barn som har risk att halka efter sina jämnåriga i tidshantering. Metoden bygger på forskning om hur barns tidsuppfattning och tidshantering utvecklas och är utvärderad i en randomiserad studie (Wennberg, 2019; Wennberg et al., 2018)

Nu förstår vi att vi får ta en eller några saker i taget och hålla på ett bra tag med det, så att det sitter

Anonym förälder

Manualen innehåller information om metodens utveckling, syfte, struktur och administrering. Utmaningarnas syfte och instruktioner beskrivs i detalj och till dem finns även färdiga arbetsblad. Manualen innefattar även gedigen beskrivning av barns utveckling av tidsuppfattning och tidshantering samt hur bristande tidsuppfattning och tidshantering kan yttra sig. Vidare beskrivs betydelsen av att kombinera träning och tidshjälpmedel för att stödja barn till att få mera koll på sin tid.

Avsedda användare

Avsedda användare och ansvariga behandlare är i första hand arbetsterapeuter inom exempelvis barn- och ungdomspsykiatri (BUP), habilitering eller inom elevhälsan på skolan. Läs en intervju ​med Eva Bjuvmar, leg. arbetsterapeut och specialist i arbetsterapi, om hur hon använder Mera koll på tid på BUP i Linköping.

Vi behöver stå upp mer för barn och ungdomars rätt att få utveckla sin tidshantering!

Läs en intervju med Yasmin Blomqvist som gått kursen i Mera koll på tid

En coach utses för att stödja barnet i utförandet och uppföljningen av de olika utmaningarna. Coachen kan vara skolpersonal som lärare, mentorer, assistenter eller en släkting och handleds av arbetsterapeuten. Det är arbetsterapeuten som är ansvarig för interventionen och för att delge coachen det material som behövs till avsett barn.  

Målgrupp/verksamhetsområden

Målgruppen för metoden är barn i skolåldern (7–15 år) som i vardagen har svårt att hantera sin tid, eller barn som har risk att halka efter sina jämnåriga i tidshantering. Metoden är i huvudsak framtagenför individuell träning men det är möjligt att samla flera barn i grupp som genomför utmaningarna samtidigt. 

Inför tillämpning av metoden görs en kartläggning exempelvis med Kartläggning av tidsuppfattning (KaTid®), Tid-S: 10–17 år (ingår som bilaga i Mera koll på tid-manualen) och/eller Tid-F. Även Canadian Occupational Performance Measure (COPM) kan användas för att fånga upp barnets svårigheter med tid och därefter sätta mål tillsammans med barn och föräldrar. Utvärdering av metoden kan sedan med fördel göras med samma instrument som före intervention.

Innehåll och tillämpning

Metoden innehåller totalt 15 utmaningar som inbegriper att barnet ska mäta, planera och pussla med sin tid. Barnet använder sig bland annat av klocka, tidtagarur, timer, kalender, urtavla med pusselbitar och eventuellt tidshjälpmedel. Genom utmaningarna tränar barnet aktivt tidsuppfattning på de tre nivåerna: tidsupplevelse, tidsorientering och tidsplanering. 

 1. Mäta tid
 2. Jämföra tid
 3. Skatta och mäta tid
 4. Vad hinns med på 5 minuter?
 5. Vad hinns med på en kvart?
 6. Synliggöra och jämföra tid för olika aktiviteter
 7. Koll på veckodagar
 8. Koll på månader och årstider
 9. Koll på klockan
 10. Arbeta vidare med en kvart
 11. Arbeta med 20 minuter
 12. Vad hinns med på trekvart?
 13. Fördela en uppgift under veckan
 14. Planera en vecka
 15. Påminna sig själv

Ungefär 10 av de 15 utmaningarna väljs ut beroende på aktuellt barns ålder och nivå av tidsuppfattning (rekommendation på utmaningar för yngre respektive äldre barn finns i manualen). Rekommendationen är att coachen och barnet ses ungefär en gång i veckan och cirka 20 minuter varje träff.

Tillhörande material att skriva ut/ladda ner

Tillhörande material, det vill säga coachens instruktioner, barnets utmaningar (arbetsblad) och urtavlan med dess tårtbitar, finns även att skriva ut/ladda ner.  För åtkomst av materialet behövs lösenordet som finns inne i manualen på omslagets insida.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning i APA-7: "Wennberg, B., & Janeslätt, G. (2021). Mera koll på tid –  intervention för att stödja barns tidsuppfattning (version 2.0). Sveriges Arbetsterapeuter."

Författare

Birgitta Wennberg och Gunnel Janeslätt

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
84 
Utgivningsår:
2021
Version: 2.0
ISBN: 978-91-87837-80-7
Artikel: 3269