Porträttbild på Yasmin Blomqvist
Yasmin Blomqvist är legitimerad arbetsterapeut vid barn- och ungdomspsykiatrin i Järva. Hon har gått Akademins kurs "Mera koll på tid".

Yasmin fick verktyg för att träna tidsuppfattning med "Mera koll på tid"

Yasmin Blomqvist är legitimerad arbetsterapeut vid barn- och ungdomspsykiatrin i Järva. Hon har gått Akademins kurs "Mera koll på tid".

Varför valde du att gå kursen?

– Jag ville ha verktyg för att träna tidsuppfattning och inte bara för att kompensera för svårigheter kopplat till tid. Jag har läst den senaste forskningen som visar på en förbättrad tidsuppfattning om man också får träna den. Nu kan jag erbjuda mer än bara kompensation, för att barn och unga inte ska halka efter. Det här ser jag som otroligt värdefullt inför vuxenlivet!

Vad tyckte du om kursen?

– Jag tycker den var jättebra! Kursledarna var inspirerande och det var lagom mycket och relevant teori. Vi fick också bra utrymme för att byta erfarenheter. Det märks att det är arbetsterapeuter som har planerat kursen!

Hur motiverade du för din arbetsgivare att få gå kursen?

– Jag berättade främst om att jag behöver kunna erbjuda fler insatser och eftersom det med Mera koll på tid inte är jag som arbetsterapeut utan coacher i barnets närhet som står för träningen, så blir det möjligt nu. Jag hade inte svårt att få beviljat att gå kursen.

Ser du några svårigheter utifrån din verksamhet att implementera metoden?

– Hur väl metoden går att implementera beror mycket på vilka skolor barnet går i och vilket stöd barnet eller ungdomen har runt omkring sig. Jag jobbar i ett mer utsatt område där många anhöriga har egna svårigheter, där ser jag att jag också kommer behöva stötta i att faktiskt hitta lämpliga coacher.

Nästa kurs i Mera koll på tid