Arbetsterapeuten – en resurs vid kris- och katastrofsituationer (2015)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
16
Fler publikationer inom

En skrift om hur arbetsterapeuter kan möjliggöra delaktighet i de meningsfulla vardagliga aktiviteter som påverkas i en kris- och katastrofsituation.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter