Vardagsaktiviteter för god hälsa (2020)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
6
Fler publikationer inom

Om arbetsterapi och levnadsvanor utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Vi människor har vanor och rutiner för olika vardagsaktiviteter – att handla, laga mat och städa till exempel – som vi gör utan att tänka på att vi gör dem. De här rutinerna skapar en rytm i vår vardag som gör att vi inte ”tänker på vad vi gör” – det blir en vana. Vanor och rutiner i vår vardag kan på olika sätt bidra till god hälsa.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter