Arbetsterapi i primärvården (2014)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
12
Fler publikationer inom
Omslag

En broschyr framtagen för att tydliggöra vad arbetsterapi har för funktion i den första linjens vård.

Det är vår förhoppning att broschyren kan underlätta planering, ersättning och upphandling av arbetsterapi i primärvården.

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter