Mera koll på tid

Tid:
2024-10-02 00:00 – 2024-10-03 00:00
Plats:
Distans via Teams

Mera koll på tid, är en interventionsmetod som syftar till att stödja träning av barn och ungas (7–15 år) tidsupplevelse, tidsorientering och tidsplanering.

Interventionsmetod Mera koll på tid består av femton utmaningar som syftar till att stödja träning av tidsupplevelse, tidsorientering och tidsplanering. Det kan exempelvis handla om att mäta tidsåtgången för olika aktiviteter i vardagen, att jämföra tidsåtgång mellanolika aktiviteter eller avgöra hur vad som hinner göras på fem minuter.

Metoden är utvecklad för att stödja utveckling av tidsuppfattning hos barn i skolåldern, i första hand barn och unga i åldern 7–15 år och med typisk begåvningsutveckling, men delar av utmaningarna kan även användas med barn och unga som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Metoden Mera koll på tid bygger på forskning om hur barns tidsuppfattning och tidshantering utvecklas samt forskning om intervention för färdighetsträning av organisation och planeringsfärdigheter för barn och unga med ADHD.

Läs mer om Mera koll på tid på tid.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig