Vardagsrehabilitering – en kunskapsöversikt (2015)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
22
Fler publikationer inom

En kunskapsöversikt för att belysa vardagsrehabilitering och hur det beskrivs i litteraturen i dag.

Förhoppningen är att den kan vara till stöd för många arbetsterapeuter men även vara till nytta för andra intressenter som är delaktiga i att förbättra äldrerehabilitering Sverige.

Författare

Cecilia Pettersson och Susanne Iwarsson