Vägen till en jämlik rehabilitering för äldre personer (2017)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
16
Fler publikationer inom
Omslag

En programförklaring av Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna för att tala om vad vi anser behövs för att få en jämlik hälso- och sjukvård för äldre personer.

Äldreforskningen visar att genom att få möjlighet till fysisk aktivitet, att vara aktiv i vardagen och att leva ett meningsfullt liv behåller man sin självständighet längre, vilket bidrar till en god livskvalitet. Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter anser att för en hållbar vård- och omsorg i Sverige måste äldre personers tillgång till personcentrerade och kvalificerade hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser stärkas.

Vi menar att:

  • Rehabilitering är hälsofrämjande och förebyggande
  • Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR) behövs i varje kommun
  • Rehabiliteringsteam ska finnas på korttidsboende
  • Rehabiliteringsinsatserna behöver organiseras effektivt
  • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter utgör en kvalificerad rehabiliteringsbas
Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna