Ställningstagande om rehabiliteringskoordinatorer inom hälso- och sjukvård (2017)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
4
Fler publikationer inom
Omslag

Läs förbundets ställningstagande om rehabilieringskoordinatorer inom hälso- och sjukvård.

Dagens hälso- och sjukvårdssystem i samverkan med försäkringskassan klarar inte av att ge yrkesverksamma personer med längre sjukskrivningar det stöd och de insatser som de har behov av.

För att lösa de problem som uppstår har man inom olika verksamheter i landet tillsatt rehabiliteringskoordinatorer. Deras uppgift är att stödja personers rehabilitering och återgång till arbete genom att samordna hälso- och sjukvårdens insatser och samverka med bland annat Försäkringskassan, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

Funktionen har visat sig vara till stor nytta genom att vägen tillbaka till arbetslivet har kortats och att samverkan mellan olika berörda parter har fungerat smidigare. Tillgången på rehabiliteringskoordinatorer är dock ojämnt fördelat över landet och inte jämlik.

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter