Ställningstagande om rehabilitering inom kommunal verksamhet (2014)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
8
Fler publikationer inom
Omslag

Detta ställningstagande omfattar hur Sveriges Arbetsterapeuter ser på rehabilitering i kommunal regi enligt HSL och SOL. Ställningstagandet omfattar också de arbetsterapeutiska insatserna.

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter