Så hanterar du uttalad trötthet efter covid-19 (2020)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
8
Fler publikationer inom

Praktiska råd från Sveriges Arbetsterapeuter till dig som vårdar dig själv i hemmet efter covid-19.

Det finns stöd att få!

Om du känner att du inte kan hantera din trötthet genom råden i den här foldern bör du kontakta arbetsterapeuten på din vård- eller hälsocentral.

Arbetsterapeuten:

  • utreder hur tröttheten påverkar din aktivitetsförmåga
  • stödjer dig i att hitta en lämplig balans mellan olika aktiviteter och mellan aktivitet och vila
  • ger dig förslag på ergonomiska och energibesparande arbetssätt
  • ger dig råd kring hur ditt hem och närmiljö kan anpassas för att underlätta din vardag
  • ger dig råd kring hjälpmedel och bra produkter som kan underlätta din vardag
  • stödjer din återgång i arbete och ger förslag på hur ditt arbete kan anpassas.

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun!

Utskrift av häfte

Här kan du ladda ner en version av foldern som passar för utskrift av häfte.

Författare

Detta dokument är en bearbetning av How to manage post-viral fatigue after COVID-19. Practical advice for people who have recovered at home från det brittiska arbetsterapeutförbundet Royal College of Occupational Therapist. Dokumentet är framtaget i samarbete med kliniskt verksamma och forskande arbetsterapeuter i Sverige med särskild kompetens kring fatigue.