Organisationen som skapade en profession – nedslag i FSA:s och de svenska arbetsterapeuternas historia

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
188
Fler publikationer inom

De första sju decennierna av Sveriges Arbetsterapeuters och arbetsterapeuternas historia. Finns att läsa som e-bok.

Den tryckta versionen av boken är slutsåld, men du kan läsa den kostnadsfritt som e-bok. 

Läs e-boken


Boken om 200 sidor ger en tillbakablick vad gäller arbetsterapeuternas och förbundets historia. Den tar bland annat upp utbildningsfrågan, som ett helt centralt yrkesintresse under alla år, men även arbetet med legitimationen och att få acceptans för yrket inom olika verksamheter.

Boken belyser bland annat vår starka tro på arbetsterapins betydelse och att arbetsterapeuter ska tillerkännas den bästa tänkbara kompetensen för att kunna utöva sitt yrke. 

Stort grattis till författaren Anders Björnsson tilldelas Gerda Höjers pris 2018!

Ur innehållet

 • Kapitel 1. För att få tiden att gå i nervositetens tidsålder – och när kriget var över
 • Kapitel 2. Ljuset kom från väster 
 • Kapitel 3. Flyktingmottagning, handaslöjder och sparsamhetsdebatt
 • Kapitel 4. Vården ska inte bara förvara och lindra utan också reparera och visa sig rationell
 • Kapitel 5. Kvinnor och män – men ändå mest kvinnor 
 • Kapitel 6. Frustration och kampvilja – rapporter från verkstadsgolvet
 • Kapitel 7. Industrin har angett tonen och politiken följer efter
 • Kapitel 8. Tålamodet tryter 
 • Kapitel 9. Det terapeutiska samhället och dess eliter 
 • Kapitel 10. Viljan att forska och makten att reformera 
 • Kapitel 11. Grundstenar i professionaliseringsprojektet 
 • Kapitel 12. En mission att vara stolt över – och ett antal konklusioner

Utgivningsår

2012