Om arbetsterapi och trötthet och utmattning efter covid-19 (2020)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
2
Fler publikationer inom

Ett informationsblad som vänder sig till brukare/klienter om arbetsterapi och trötthet och utmattning efter covid-19.

Information i punktform om vad arbetsterapeuten kan göra för den som lider av trötthet och utmattning till följd av covid-19.

Vill du skriva ut informationsbladet? Ladda ner denna version i A4-format

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka www.1177.se.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter