Om arbetsterapi och fallprevention (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
2
Fler publikationer inom

Ett informationsblad om arbetsterapi och fallprevention som vänder sig till brukare/klienter.

Information i punktform om vad arbetsterapeuten kan göra för den som har dålig balans.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter