Kompetensprofil – Arbetsterapeutens insatser inom skolans elevhälsa (2022)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
12
Fler publikationer inom

Med fokus på arbetsterapi inom skolans elevhälsa har Sveriges Arbetsterapeuter tagit fram en kompetensprofil baserad på kompetensbeskrivningarna som förtydligar arbetsterapeutens kompetens, bedömningar och insatser inom skolans elevhälsa.

Skriften är i första hand tänkt att vara ett stöd för arbetsterapeuter. Skriften är framtagen av förbundet i samarbete med Matilda Bönner och Lisette Gustafsson Häll, båda verksamma inom elevhälsan. I arbetet har även fler sakkunniga från expertpanelen bidragit.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter